fbpx

Studie LaVita celosvětově zveřejněna

Studie LaVita: Biodostupnost a přínos pro prevenci byly vědecky prokázány

Od teď je to oficiální: na konci minulého roku byla zveřejněna podrobná tištěná verze nové studie s LaVitou. Reprezentativní studie nazvaná „Biodostupnost kapalné směsi z vitamínů, minerálů a stopových prvků u zdravých jedinců“ byla zveřejněna v mezinárodně uznávaném vědeckém časopisu Neuroendocrinology Letters*. V této reprezentativní studii byly zkoumány a následně vyhodnoceny krevní hodnoty 107 zkoumaných osob před, po tříměsíčním a po šestiměsíčním užívání koncentrátu LaVita. Primárním cílem bylo změřit biodostupnost jednotlivých látek.

Zlepšení hodnot vitálních látek v lidském organismu

Výsledek studie: užívání koncentrátu LaVita vede k dlouhodobému zlepšení hodnot vitálních látek (vitaminy, minerály, stopové prvky) v lidském organismu. Hodnoty všech měřených vitálních látek (jedinou výjimkou byl stopový prvek měď, jehož hodnota se v průběhu měření nezměnila) v krvi účastníků studie se v průběhu sledované doby zlepšily zřetelně, u většiny dokonce vysoce signifikantně: vitamin B1 vysoce signifikantně zvýšený vitamin B2  vysoce signifikantně zvýšený niacin (vitamin B3) signifikantně zvýšený kyselina pantothenová zvýšená vitamin B6 vysoce signifikantně zvýšený kyselina listová signifikantně zvýšená vitamin B12 vysoce signifikantně zvýšený biotin (vitamin H) vysoce signifikantně zvýšený vitamin A signifikantně zvýšený vitamin E vysoce signifikantně zvýšený vitamin K zvýšený železo signifikantně zvýšené selen vysoce signifikantně zvýšený zinek vysoce signifikantně zvýšený chrom signifikantně zvýšený mangan zvýšený měď nezměněna L-karnitin vysoce signifikantně zvýšený koenzym Q10 vysoce signifikantně zvýšený beta karoten vysoce signifikantně zvýšený

Vitální látky dorazí do buněk

Studie potvrdila, že se zdraví prospěšné látky obsažené v koncentrátu LaVita dostanou přesně tam, kde jsou zapotřebí – do buněk, v nichž se odehrává látková výměna. Důležité zjištění: U žádné vitální látky se hodnota nedostala nad optimální hranici doporučeného rozhraní, čímž bylo dokázáno, že je LaVita vhodná k dlouhodobému každodennímu užívání.

Vysoká přidaná hodnota koncentrátu LaVita pro prevenci zdraví

Protože byli všichni účastníci před začátkem studie očividně zdraví, potvrdil výsledek studie nejen to, že užíváním koncentrátu LaVita lze v organismu vyrovnat nedostatek vitálních látek, ale i to, že stav výživy zdravých jedinců může být dokonce ještě zlepšen. To je jednoznačný důkaz pro to, že pravidelné užívání koncentrátu LaVita jako doplňku běžné stravy nabízí dlouhodobě vysokou přidanou hodnotu prevence zdraví. Jaké mají vitální látky koncentrátu LaVita konkrétní účinky na zdraví člověka vzhledem k jeho:
  • imunitnímu systému
  • únavě/ regeneraci organismu
  • energii / výkonnosti
  • soustředění / paměti
  • duševnímu rozpoložení / nervové soustavě
  • kůži / vlasům / nehtům
zjistíte na našich stránkách na: www.lavita.cz/vysledky-studii.html

Proč je tato studie tak jedinečná?

Dosud se u multivitaminových preparátů vycházelo z toho, že přijímané vitální látky jsou přijaty krví a krevním oběhem jsou pak dopraveny k jednotlivým buňkám. A to i přes známost toho, že se mnohé látky mohou navzájem omezovat ve svých účincích, jak vysvětluje sama studie. Proto byl na začátku studie výsledek zcela otevřený a nebylo vůbec jasné, zda budou skutečně všechny vitální látky z koncentrátu LaVita ku prospěchu lidskému organismu. Vědecký důkaz, který by tuto skutečnost potvrdil, nebyl do té doby nalezen v žádné mezinárodní databázi vědeckých studií. Touto studií byla s pomocí koncentrátu LaVita celosvětově poprvé obsáhle vědecky prozkoumána a prokázána biodostupnost vícero jednotlivých vitálních látek v rámci komplexní přírodní směsi vitálních látek.

Rozhodujícím faktorem je rozmanitost vitálních látek

Rozhodujícím faktorem těchto dobrých výsledků provedené studie byla v neposlední řadě právě rozmanitost vícero naráz užívaných vitálních látek a jejich spolupůsobení. Místo toho, aby se účinky látek vzájemně blokovaly (jak je známo z jiných vědeckých studií s jednotlivými látkami), se v případě vitálních látek obsažených v koncentrátu LaVita prokázaly velmi silné účinky synergie a vzájemného posílení. To jednoznačně poukazuje na speciální, jedinečné a výjimečné složení koncentrátu LaVita. Vedoucí studie, profesor Muss, vysvětluje tento fakt následovně: „Studie prokázala, jak jsou pro přijímání a využití vitamínů a minerálních látek důležité právě bioaktivní a čistě přírodní sekundární rostlinné látky“, a dále podotýká: „Výsledky studie samozřejmě nelze jen tak přenést i na jiné preparáty.“ * Muss C, Mosgoeller W, Endler T., Bioavailabilty of a liquid Vitamin Trace Element Composition in healthy volunteers, Neuro Endocrinol Lett. 2015 Sep 12;36(4):337-347 Zde se dostanete na zápis studie v mezinárodní vědecké databázi
Obsah